Vi utför arbeten i hela Mälardalen. Vi är specialister på plåt- och takarbeten, ventilation och inomhusmiljö med OVK och radonkontroll samt solceller och el-/styruppdrag.

Genom tekniskt kunnande och precision. Omtanke om både tid och människor. Så arbetar vi inom alla våra affärsområden för att ge dig lång­siktigt hållbara resultat.

Vi utför plåt-, ventilation- och takarbeten samt el- och styruppdrag i hela Mälardalen. Tekniskt kunnande och precision. Omtanke om både tid och människor. Så arbetar vi med plåt, ventilation, tätskikt och elinstallationer för att ge dig lång­siktigt hållbara resultat.

Kontakta oss gärna tidigt i projektet! Det ska vara enkelt att vara kund hos oss.

Vi vill bli fler!

Se våra lediga tjänster eller gör en spontanansökan här.


Vi utför arbeten i hela Mälardalen.Vår omsorg ger goda resultat.


Arbetsområde: Plåt & Tak

Vi är vana att arbeta med lackerad plåt, koppar, aluzink, tegel, papp och takshingel, liksom sedumtak med levande grön växtlighet. Vi gör statusbesiktningar och ger dig även kostnadsfria råd om konstruktion och underhållsplanering. Väl utförda plåtarbeten stärker byggnaders karaktär och livslängd. P&V utför takläggning vid nybyggnation, om- och tillbyggnad, men också reparationer och underhåll. Vi kan så klart hela hantverket bakom skorstensbeslag, fasadinklädnad, och vattenavrinning.

Arbetsområde: Ventilation

Med 40 års erfarenhet är vi experter på ventilation och hur du skapar ett skönt och sunt inomhusklimat. Vi hjälper dig med allt från konstruktion, materialbeställning och installation till underhåll, besiktning och energieffektivisering. Vår serviceavdelning kan svara för OVK-besiktningar och vi har certifierade radonkontrollant, kyl- och värmepumpstekniker.

Arbetsområde: El & Styr

Vi är godkända av elsäkerhetsverket och utför elinstallationer inom bland annat nybyggnationer, ombyggnationer, ventilation, fläktar och ventilationsaggregat. Solcellsmontering samt installation. Våra erfarna och kunniga elektriker är uppdaterade kring lagar och förordningar så du kan känna dig trygg i att din installation blir säker och lagenlig.


Dra nytta av helheten – samplanera tak, ventilation och el för att få de bästa lösningarna! Våra kunder återfinns bland fastighetsägare och förvaltare, såväl privata som inom offentlig sektor. Välkommen du också.

Vi är P&V


Glädje

Olika saker gör oss glada, men gemensamt är att vi tar vara på dem. Fredagskänslan. Vetskapen om att ha gjort ett bra jobb. Ett tack. Att göra det där lilla extra. Humor, att dela, att bjuda på sig själv. Att fira en milstolpe, liten eller stor.

— Vi lyfter blicken och har roligt tillsammans.

Professionalism

Yrkeskunskap. Ordning och reda. Professionalism är att visa respekt för kunden, situationen, människan vi möter. Men också att våga fokusera på sina egna behov för att göra ett bra jobb. Vi vet vårt värde. Vi vågar utvecklas.

— Vi lever upp till de förväntningar vi skapar.

Samarbete

Vi bär varje arbetsdag tillsammans. Kanske går vi olika fort, men vi anpassar oss till varandra och hittar en synk. Vi nyttjar varandras styrkor. Ger varandra energi. Möter med konstruktiva frågor. Ställer upp för varandra.

— Vi vet att svar är en del av ansvar.

Vi bärvarjearbetsdagsom ettteam.

Följ våra arbetsdagar på facebook